Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Среща на ДКСИ с военните и търговски аташета ...

Среща на ДКСИ с военните и търговски аташета на страните-членки на НАТО и ЕС

По инициатива на Държавната комисия по сигурността на информацията, на 26 февруари 2007 г. в резиденция „Лозенец” беше проведена традиционната работна среща по индустриална сигурност. В срещата взеха участие военни и търговски аташета на страните-членки на НАТО и ЕС, акредитирани в Република България, както и ръководители на служби за сигурност, дружества от българската отбранителна индустрия и фирми, включени в базата данни на Министерството на икономиката и енергетиката за участие в търгове на НАТО.

Присъстващите бяха запознати с националното законодателство в областта на индустриалната сигурност,  дейността на ДКСИ по защита на класифицираната информация в това направление и възможностите на отбранителната ни промишленост.

При повишен медиен интерес, преди започване на работната среща беше проведена пресконференция с участието на г-жа Цвета Маркова, председател на ДКСИ, полковник Антонио Палама, аташе по отбраната на Италия в Република България и г-н Стефан Воденичаров, заместник-директор на Института по металознание към БАН.