Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията прие изменение и допълнение на Задължителните указания по индустриална сигурност

На свое заседание от 04.09.2007 г. Държавната комисия по сигурността на информацията прие изменение и допълнение на Задължителните указания за прилагането на принципите и мерките в областта на индустриалната сигурност.

Одобрените промени са наложени в резултат на анализа на констатираните затруднения в практиката, от една страна, и на действащото законодателство, от друга страна. От кръга на проучваните лица се изключват членовете на Надзорния съвет. Сред компетентните органи по индустриална сигурност изрично е упомената Държавната комисия по сигурността на информацията, която извършва проучвания за свои нужди.