Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Преговори с Албания

Преговори с Албания

В периода 11-13 април 2007 г. по покана на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. София се проведоха експертни разговори между представители на ДКСИ, НСС и Служба “Сигурност – ВП и ВКР” и представители на албанския Национален орган по сигурността по проект на Споразумение между Правителството на Република България и Съвета на министрите на Република Албания за взаимна защита и обмен на класифицираната информация. Албанската делегация беше оглавявана от директора на Националния орган по сигурността.

Предстои стартирането на националните процедури на двете страни по одобряване на текста и упълномощаване за подписването му.