Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Преговори с Молдова

Преговори с Република Молдова

В периода 02 - 03.02.2006 г. в гр. София, в сградата на ДКСИ се проведоха експертни разговори между представители на ДКСИ, НСС и Служба “Сигурност- ВП и ВКР” и представители на Министерството на външните работи и Национален орган по сигурността на Република Молдова по проект на Споразумение между Република България и Република Молдова за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.
Разговорите протекоха в конструктивен дух и двете страни договориха текста на споразумението на експертно ниво.

Преговори с официални представители на Република Молдова - 2-3 февруари 2006 г.