Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ прие нови задължителни указания

Държавната комисия по сигурността на информацията прие нови задължителни указания

На свое заседание от 14.12.2005 г. Държавната комисия по сигурността на информацията прие Задължителни указания относно регистриране, изпращане и получаване на документи, съдържащи класифицирана информация на НАТО.

Приемането на тези указания е в резултат на анализа на констатираните затруднения и липсата на унифицирана практика в тази насока. Целта на Указанията е да се улеснят организационните единици, работещи с класифицирана информация на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Изтеглете в Word формат