Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ прие нови Задължителни указания

ДКСИ прие нови Задължителни указания


Държавната комисия по сигурността на информацията в качеството си на държавен орган, осъществяващ политиката на Република България за защита на класифицираната информация, който организира, осъществява, координира и контролира дейността по защита на тази информация, и на основание чл. 10, т. 4 от ЗЗКИ с решение № 24 – І / 19.04.2007 г. прие Задължителни указания за закриване на регистратура за класифицирана информация.