Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено първоначално обучение за работа с ...

Проведено първоначално обучение за работа с класифицирана информация на новоназначени служители в администрацията на ДКСИ

На 21 и 22 май 2013 г. в сградата на ДКСИ се проведе първоначално обучение за работа с класифицирана информация на 10 (десет) новоназначени служители в администрацията на Комисията.

Съгласно утвърдената програма, разяснявайки основните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за прилагане на ЗЗКИ, лекторите от ДКСИ насочиха вниманието на обучаемите към рисковете за интересите на Република България, органите в областта на защитата на класифицираната информация, маркирането и нивата на класификация за сигурност, отделните видове защита на класифицираната информация и административнонаказателната отговорност по ЗЗКИ.

Всички участници получиха удостоверения за завършено първоначално обучение, които им връчи председателят на ДКСИ господин Борис Димитров.