Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Обучение по защита на класифицираната ...

Обучение по защита на класифицираната информация на служителите от комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност

На 21 и 22 април 2008 г. Държавната комисия по сигурността на информацията ще проведе обучение на служителите  по сигурността на информацията и завеждащите регистратури от териториалните подразделения на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност за работа с класифицирана информация. Семинарът ще се проведе в ПОК “Енерго” – Пампорово.
Госпожа Цвета Маркова, Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, ще открие и ръководи семинара, в който лектори ще бъдат членовете на ДКСИ и експерти от нейната администрация.
Програмата предвижда  да бъдат разгледани въпроси, свързани с:
• нормативната уредба и приложението на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ);
• системата от органи, осъществяващи дейности по ЗЗКИ;
• процедурите по класифициране;
• работата с основните институции и видовете класифицирана информация;
• условията и реда за получаване на достъп до класифицирана информация и на сертификати за НАТО и Европейски съюз;
•  нивата на достъп до класифицирана и чуждестранна класифицирана информация;
• нерегламентирания достъп до класифицирана информация и реда за действие при осъществяването на такъв;
• административно наказателните разпоредби.