Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Служители от Комисията за установяване на ...

Служители от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност преминаха обучение по защита на класифицираната информация

Държавната комисия по сигурността на информацията проведе обучение за работа с класифицирана информация на служителите по сигурността на информацията и завеждащите регистратури от териториалните подразделения на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Семинарът се проведе на 21 и 22 април 2008 г. в ПОК “Енерго” – Пампорово.

Лекторите, експерти от ДКСИ, запознаха аудиторията с нормативната уредба и приложението на ЗЗКИ, процедурите по класифициране, работата с основните институции и видовете класифицирана информация. Подробно бяха разгледани условията и реда за получаване на достъп до класифицирана информация и на сертификати за НАТО и Европейски съюз, както и нивата на достъп до класифицирана и чуждестранна класифицирана информация. Отделено бе внимание на нерегламентирания достъп до класифицирана информация, реда за действие при осъществяването на такъв и административно-наказателните разпоредби.

Разисквани  бяха практически казуси и се дискутираха въпроси, възникнали в хода на лекциите.
Обучението приключи с провеждане на тест с участниците, за проверка на придобитите знания.