Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ издава нови Задължителни указания за ...

ДКСИ издава нови Задължителни указания за разкриване на регистратури за класифицирана информация

С цел унифицициране на практиката по прилагане на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 от ЗЗКИ и въз основа на Решение на ДКСИ № 19-I /20.03.08 г. издава “Задължителните указания за разкриване, функциониране и закриване на регистратура за класифицирана информация”.
Същите  отменят  приетите  с решение на  ДКСИ  № 3 / 25.02.2003 г. “Задължителни указания относно регистратурите за класифицирана информация” и приетите с решение на ДКСИ № 24-І / 19.04.2007 г. “Задължителни указания за закриване на регистратура за класифицирана информация“.