Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > И служителите от съдебната система в ...

И служителите от съдебната система в Югоизточна България ще преминат обучение по защита на класифицираната информация

На 3 и 4 май 2007 г. експерти от Държавната комисия по сигурността на информацията ще проведат обучение на юристи от Югоизточна България за работа с класифицирана информация. Семинарът, който ще се проведе в гр. Ямбол, е поредният от цикъла обучителни семинари с представители от правната система по проекта „Нечия земя ...”, организиран от Политологичен център София и USAID.

Програмата предвижда  да бъдат разгледани въпроси, свързани с:
• нормативната уредба и приложението на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ);
• системата от органи, осъществяващи дейности по ЗЗКИ;
• процедурите по класифициране;
• работата с основните институции и видовете класифицирана информация;
• условията и реда за получаване на достъп до класифицирана информация и на сертификати за НАТО и Европейски съюз;
•  нивата на достъп до класифицирана и чуждестранна класифицирана информация;
• нерегламентирания достъп до класифицирана информация и реда за действие при осъществяването на такъв;
• административно наказателните разпоредби.