Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Посещение в САЩ

Посещение в САЩ

Днес 18 юни 2008 г., в Държавния департамент на САЩ, председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията г-жа Цвета Маркова подписа Протокола за изменение на Анекса по сигурността към Споразумението между страните по Северноатлантическия договор за сътрудничество в областта на атомната информация, съставен в Брюксел на 2 юни 1998 г.

Споразумението между страните по Северноатлантическия договор за сътрудничество в областта на атомната информация е едно от действащите многостранни споразумения и протоколи, сключени между държавите-страни по Северноатлантическия договор, към които членовете на Алианса следва да се присъединят в съответствие с поетите от тях ангажименти в рамките на разговорите за присъединяване към НАТО. С визирания Протокол се изменя периода на извършване на комплексни проверки на сигурността.

Подписването се извърши в рамките на официалното посещение на министър-председателя на Република България г-н Сергей Станишев в САЩ.

Председателят на ДКСИ г-жа Цвета Маркова подписва Протокола в Държавния департамент на САЩ, Вашингтон, 18 юни 2008 г.