Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписахме Споразумение с Австрия за обмен и ...

Подписахме Споразумение с Австрия за обмен и взаимна защита на класифицирана информация

На 11 юли 2008 г. в 11.30 часа, в сградата на ДКСИ в София, беше подписано Споразумение между Правителството на Република България и Федералното правителство на Република Австрия за обмен и взаимна защита на класифицирана информация.

Споразумението установява правната рамка на сътрудничеството в областта на защита на класифицирана информация между двете държави и създава условия за ефективно взаимодействие между тях в различни области на обществения живот, свързани с обмен на класифицирана информация.

За правителството на Република България Споразумението подписа г-жа Цвета Маркова – Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, а за австрийската страна – посланикът на Република Австрия в Република България г-н Клаус Фабиан.