Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Международна конференция “Междудържавното ...

Международна конференция “Междудържавното сътрудничество при защитата на класифицираната информация, като част от регионалната сигурност на Балканите”


В периода 27-30 септември 2006 г. в  гр. Варна, резиденция “Евксиноград’”, беше проведена първата по рода си балканска конференция на тема “Междудържавното сътрудничество при защитата на класифицираната информация, като част от регионалната сигурност на Балканите”.

В конференцията взеха участие ръководители и представители на Националните органи по сигурността на информацията на Албания, Босна и Херцеговина, Гърция, Словения, Сърбия, Турция и Черна гора.

Срещата беше организирана от Държавната комисия по сигурността на информация, в качеството й на Национален орган по сигурността на информацията на Република България и премина под патронажа на заместник министър-председателя и министър на образованието и науката г-н Даниел Вълчев.

В работата на конференцията от българска страна взеха участие представители на МВнР и службите за сигурност, както и областните управители на Велико Търново и Варна.

В рамките на конференцията участниците представиха структурата и функциите на представляваните от тях органи. Обсъдени бяха въпроси по персонална и индустриална сигурност. Проведените дискусии и двустранни срещи създадоха възможност за активизиране  на двустранното и многостранното сътрудничество в областта на защитата на класифицираната информация на Балканите.

Участниците се обединиха около идеята проведената конференция да постави началото на регулярни срещи на представителите на Националните органи по сигурността на информацията на балканските държави, които да бъдат на ротационен принцип.

Снимки от конференцията>>>