Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Сертифицирано средство за физическа ...

Сертифицирано средство за физическа сигурност

На основание чл. 4 от "Наредба за системите от мерки, способи и средства за физическа сигурност и за условията и реда за тяхното използване", Органът по сертификация на продукти с военно предназначение към ИА "ИКИ на ВТИ" уведоми ДКСИ за приключила сертификация на продукт "Сейф тип СБВГ-2001-1,2", произведен от фирма "ЗИНО-П" АД, гр. Петрич.
За сейфа е издаден сертификат по изискванията на БДС EN 1143-1:1999 (V-ти клас на съпротивление).