Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Преговори с Република Хърватия

Преговори с Република Хърватия

В периода 10-11 март 2008 г. в гр. София се проведоха преговори между представители на Държавната комисия по сигурността на информацията и хърватския Национален орган по сигурността по проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за взаимна защита и обмен на класифицираната информация.

В началото на срещата двете страни представиха актуалното състояние на законодателството в областта на защита на класифицираната информация.

Стартирането на националните процедури на двете страни по одобряване на текста и упълномощаване за подписването му е предстоящо.