Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Посещение на представители на Държавната ...

Посещение на представители на Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ във Федерална република Германия

В периода от 21.11. до 25.11.2005 г. делегация на Държавната комисия по сигурността на информацията, водена от нейния заместник-председател г-н Орхан Исмаилов посети Федерална република Германия.
Посещението е част от процеса на сътрудничество между Националните органи по сигурността на двете страни.
Програмата включваше срещи във Федералното министерство на вътрешните работи на Германия и в Службата за защита на Конституцията в провинция Берлин, чиято основна дейност е свързана с провеждането на система от мерки, насочени към защита на принципите на функциониране на демократичната и правова държава и конституционноустановения ред в страната.
По време на срещите се отдели сериозно внимание на въпроси от  персоналната и индустриална сигурност и свързаните с тях проучвания за надеждност на лицата и на търговските дружества.
Обсъдените въпрос от взаимен интерес са предпоставка за обмен на добри практики в областта на защитата на класифицираната информация.