Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща по индустриална сигурност

Работна среща по индустриална сигурност

На 14.10.2005 г. Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ проведе своята традиционна среща по проблемите на  индустриалната сигурност с представители на бизнеса, службите за сигурност, Министерството на икономиката и енергетиката и Министерството на отбраната.

По идея на председателя на ДКСИ г-жа Цвета Маркова, за първи път домакин на срещата беше фирма-кандидат за участие в търгове на НАТО - “Електрон Прогрес” АД. По тази причина и основните акценти в дискусията бяха поставени върху практическата дейност на фирмите в изпълнение на изискванията на националните нормативни документи и тези на НАТО по защита на класифицираната информация. 

Снимки от срещата