Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписано Споразумение с Италия

Подписано Споразумение с Италия

На 08.07.2005 г. в гр. Рим, Италия беше подписано Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Италианската Република за взаимна защита на обменяната класифицирана информация.
От името на Правителството на Република България Споразумението беше подписано от г-жа Цвета Маркова – Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, упълномощена с Решение на Министерския съвет от 19.05.2005 г. За Правителството на Италианската Република Споразумението подписа Префект Емилио дел Мезе от Националния орган по сигурността на Италианската Република.

Подписано Споразумение с Италия

Подписване на Споразумението с Италия

Подписано Споразумение с Италия

Подписано Споразумение с Италия