Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Парламентарни избори 2005

Парламентарни избори 2005

На 09.05.2005г. Държавната комисия по сигурността на информацията покани регистрираните от Централната избирателна комисия политически партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за 40–то Народно събрание да предприемат необходимите действия по чл. 3, ал. 3 от Закона за избиране на народни представители за проверка за принадлежност на предложените от тях кандидати по реда, описан в Задължителните указания относно извършване на проверка на кандидати за народни представители за принадлежност към бившите Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб, и Разузнавателния отдел на Гранични войски, включително и на техните предшественици и правоприемници в периода след 9 септември 1944 година.

Парламентарни избори 2005