Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Заседание на MISWG в Краков

Заседание на MISWG в Краков

В периода 09-10.09.2004г. в гр. Краков, Полша бе проведено редовно заседание на Многонационалната работна група по индустриална сигурност (MISWG), включваща представители на държавите – членки на НАТО, Австрия, Швеция и Швейцария. След отправена покана, в качеството си на наблюдатели, участие взеха и представители на Европейската комисия на Европейския съюз и на Службата по сигурността на НАТО.

От българска страна участие в мероприятието взеха представители на  ДКСИ, Министерството на отбраната и Служба “Сигурност-ВП и ВКР”.

Многонационалната работна група по индустриална сигурност e неформална по своето естество инициатива, създадена през 1985 г. от държавите – членки на НАТО. Необходимостта от сформирането на работната група в областта на индустриалната сигурност произтича от обстоятелството, че се касае за област от националното законодателство на държавите – членки, в която липсва хармонизация и съществуват критерии и изисквания,  които се нуждаят от унифициране. Целта на работната група MISWG е да разработва общи мерки за защита на класифицираната информация и определена не класифицирана информация. Аспектите на дейността на работната група по индустриална сигурност включват многонационални инициативи (програми, проекти) и въпроси в областта на отбраната и международната индустриална сигурност извън контекста на НАТО. В този смисъл ролята на MISWG се определя основно по линия на постигането на общност в практиките и процедурите по сигурност за целите на обмена на класифицирана и не класифицирана информация.

В националния доклад на Република България, представен на  заседанието бе акцентирано върху  промяната в органите по индустриална сигурност, подготовката на промени в ЗЗКИ, касаещи индустриалната сигурност и  процедурата по обжалване на откази и отнемания на удостоверения за сигурност.

Следващото редовно заседание на работната група ще бъде през месец септември 2005г. в Люцерн, Швейцария.