Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Обучения за куриери – служители на ...

Обучения за куриери – служители на организационните единици

Държавната комисия по сигурността на информацията определи Специалната куриерска служба за обучаваща организация в областта на функционалното обучение по пренасяне и защита на класифицираната информация от куриери – служители на организационната единица.

Необходимостта от такова обучение произтича от разпоредбата на чл. 89 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация и е задължителна предпоставка, за да могат служители на организационните единици да пренасят класифицирани документи и материали, маркирани до ниво “Секретно”.

Обучението се извършва за пет работни дни, след сформиране на група от най-малко 6 участника. Кандидатите, които ще се обучават за куриери – служители в организационни единици, следва да са получили разрешение за достъп до съответното ниво на класификация за сигурност на информацията и да са преминали първоначално обучение по защита на класифицираната информация.

Телефоните за контакт с Центъра за професионална подготовка и обучение (ЦППО) при Специалната куриерска служба са: 02/9827 83 98, 02/982 15 66 и 0899/17 16 16.