Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Споразумение между Правителството на ...

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Литва за взаимна защита на класифицираната информация

На 18 май 2007 г. в гр. София беше подписано Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Литва за взаимна защита на класифицираната информация.

С влизането в сила на Споразумението ще приключи изграждането на международноправната регулаторна рамка за защита на класифицираната информация между Република България и Прибалтийските държави.

До подписването на Споразумението се стигна след провеждане на преки преговори между български и литовски експерти във Вилнюс през 2005 г. От българска страна в преговорите взеха участие представители на Държавната комисия по сигурността на информацията, Национална служба “Сигурност” и Служба “Сигурност – ВП и ВКР”.

Споразумението установява нормативната рамка на сътрудничеството в областта на защита на класифицирана информация между двете държави и създава условия за ефективно взаимодействие между тях в различни области на обществения живот, налагащи обмен на класифицирана информация.

За правителството на Република България Споразумението подписа г-жа Цвета Маркова – Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, а за правителството на Република Литва - г-жа Юрате Рагукиене – държавен секретар на Министерството на отбраната на Република Литва.

Предстои провеждане на вътрешноправните процедури на двете Страни за влизане в сила на Споразумението.

Подписване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Литва

18 май 2007 г. , гр. София