Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписано споразумение с Македония

Подписано споразумение с Македония

На 07.10.2005 г. в гр. Благоевград беше подписано Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Македония за обмен и взаимна защита на класифицираната информация. 

Споразумението беше подписано в рамките на работна среща на министър-председателя на Република България г-н Сергей Станишев и министър-председателя на Република Македония г-н Владо Бучковски в присъствието на двамата министър-председатели. 

От името на Правителството на Република България Споразумението подписа г-жа Цвета Маркова – Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, упълномощена с Решение на Министерския съвет от 06.10.2005 г. За Правителството на Република Македония Споразумението подписа д-р Стоян Славески, директор на Дирекцията за сигурност на класифицираната информация в Република Македония.

Снимки