Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Ден на отворени врати

"Ден на отворени врати"

На 25 април 2005 г. от 09:00 ч. до 12:00 ч. ДКСИ проведе “Ден на отворените врати” в сградата на Комисията на ул. “Ангел Кънчев” №1.

Граждани и журналисти имаха възможността да посетят Комисията и да се запознаят с нейната дейност.

С оглед спазване на мерките за сигурност, служители от Дирекция “Вътрешен ред и охрана” на ДКСИ придружаваха посетителите до разрешените зони за достъп, а именно заседателната зала на Държавната комисия по сигурността на информацията и до помещението, където се съхраняват архивите на Комисия “Андреев”.

В заседателната зала на ДКСИ бяха изложени макетни дела по проучване за издаване на сертификат за достъп до класифицирана информация на НАТО, както и копие от архивите на бившата ЩАЗИ, според които не могат да се извлекат явни сведения за участие на българската бивша Държавна сигурност и КГБ в атентата срещу папа Йоан Павел ІІ.

Председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията, г-жа Цвета Маркова отговори на въпроси на журналисти относно процедурите за проучване съгласно ЗЗКИ, процедурите за проучване на кандидат-депутати съгласно Закона за избор на народни представители (чл.3, ал.3 от ЗИНП) и за конкретни отговорности поети от ДКСИ, като Национален орган по сигурността на Република България във връзка с предстоящото пълноправно членство на страната в Европейския съюз.