Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Уведомление до ръководствата на ...

Уведомление до ръководствата на политическите партии и коалиции и на инициативните комитети

Във връзка с извършваните на основание чл.3, ал.3 от Закона за избиране на народни представители проверки на кандидатите за народни представители за принадлежност към бившите Държавна сигурност, Разузнавателното управление на Генералния щаб и Разузнавателния отдел на Гранични войски и с оглед спазване на технологичния срок от 7 дни за получаване на отговори от информационните фондове, установен в Задължителните указания в тази област, ДКСИ  уведомява  ръководствата на политическите партии и коалиции и на инициативните комитети, че крайният срок за изпращане на отговорите с резултатите е 17.06.2005 г.