Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведена пресконференция на ДКСИ

Проведена пресконференция на ДКСИ

На 20.04.2005 г. от 11 часа, в Информационния център на Министерство на Отбраната се проведе пресконференция на Държавната комисия по сигурността на информацията. На въпроси на журналисти отговаряха председателя г-жа Цвета Маркова и членове на комисията. Бяха засегнати въпроси по отношение на конкретните отговорности поети от ДКСИ, като Национален орган по сигурността на информацията на Република България, във връзка с бъдещото пълноправно членство на страната в Европейския съюз. Бяха разяснени аспектите на интегрaция на Република България от гледна точка на Общата външна политика и Политиката за сигурност на ЕС, и по-специално в сферата на защитата на класифицираната информация.