Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Споразумение между Правителството на ...

Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Република Финландия за взаимна защита и обмен на класифицираната информация

Днес, 16 април 2008 г., в София, беше подписано Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

Споразумението установява регулаторната рамка на сътрудничеството в областта на защита на класифицирана информация между двете държави и създава условия за ефективно взаимодействие между тях в различни области на обществения живот, налагащи обмен на класифицирана информация.

Споразумението е резултат от два кръга експертни преговори, проведени през 2007 г., съответно в София и Хелзинки. От българска страна в преговорите взеха участие представители на Държавната комисия по сигурността на информацията, Национална служба “Сигурност” и Служба “Сигурност – ВП и ВКР”.

За правителството на Република България Споразумението подписа г-жа Цвета Маркова, Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, а за Република Финландия  – г-н Виле Андерсон, първи секретар, временно управляващ посолството на Република Финландия в Република България.