Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на Споразумение между ...

Подписване на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Швеция за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

Днес в Стокхолм, в рамките на официалната визита на Президента на Република България г-н Георги Първанов в Кралство Швеция, беше подписано Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Швеция за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

От името на Правителството на Република България, Споразумението беше подписано от г-жа Цвета Маркова – Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията. 

Споразумението между Република България и Кралство Швеция за взаимна защита и обмен на класифицирана информация представлява поредният етап в развитието на международнодоговорната регулаторна рамка по защитата на класифицираната информация. Приоритет в дейността на Държавната комисия по сигурността на информацията е сключването на двустранни споразумения със страни, с които Република България поддържа активни политически и икономически отношения. Сключеното споразумение създава нормативна основа за предоставяне и използване на класифицирана информация между двете страни, необходима както за нуждите на органите на държавно управление, така и за реализирането на редица инвестиционни проекти от страна на частно-правни субекти.