Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Посещение на Комисията в гр. Варна и ...

Посещение на Комисията в гр. Варна и областта

На 21.04.2005 г., Председателят на ДКСИ – г-жа Цвета Маркова и членовете на Комисията, г-жа Мария Матева и г-н Веселин Целков посетиха град Варна, като част от програмата свързана с дейностите и инициативите, насочени към общественото оповестяване на Договора за присъединяване към Европейския съюз.

По програма срещи се проведоха с кмета на община Варна г-н Кирил Йорданов, председателя на Варненския окръжен съд г-жа Ванухи Аракелян, областния управител на Варненска област г-н Яни Янев, служители по сигурността на информацията и кметове от областта. Председателят и членовете на Комисията взеха участие в сбор на служителите по ОМП от град Варна.

За принос в прилагането на Закона за защита на класифицираната информация в областната администрация, г-жа Цвета Маркова тържествено връчи плакет на областния управител г-н Яни Янев.
Посещението завърши с пресконференция дадена от председателя и членовете на ДКСИ.