Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Работна среща между ДКСИ и Националния орган ...

Работна среща между ДКСИ и Националния орган по сигурността на Черна гора


В периода 16 – 18 декември 2009 г. Държавната комисия по сигурността на информацията ще бъде домакин на двустранна работна среща с директора на Националния орган по сигурността на Черна гора и експерти от НОС. Предмет на срещата ще бъде обсъждане на връчения от страна на ДКСИ Типов проект на Споразумение за взаимна защита и обмен на класифицирана информация, одобрен от Министерския съвет, както и представяне на националните системи за защита на класифицираната информация на двете държави. Целта на срещата е да се изработи проект на споразумение, което да установява правната рамка на сътрудничеството между двете държави в областта на защитата на класифицираната информация и да създаде условия за ефективно взаимодействие между тях в различни сфери на обществения живот, като гарантира ефективна защита на обменяната класифицирана информация.

От страна на Република България в срещата ще вземат участие представители на ДКСИ и на Държавна агенция “Национална сигурност”.