Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Методика за изграждане и оценка на ...

Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация

Държавната комисия по сигурността на информацията на свое редовно заседание от 30.06.2004 г. с решение по Протокол 165-I/30.06.2004 прие Методика за изграждане и оценка на средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация.

Методиката е създадена в резултат от работата на експерти от ДКСИ, службите за сигурност и обществен ред, както и други специалисти в тази област.

С Методиката се определят минималните изисквания, на които следва да отговарят средствата и системите за физическа сигурност на класифицираната информация, реда и условията за изграждането и сертифицирането им.

Официалното анонсиране на методиката ще се извърши на заключителна среща на работната група на 08.07.2004г. в ДКСИ.