Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията подготви Годишен доклад относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2009 г.

В изпълнение на чл. 7 от Закона за защита на класифицираната информация Държавната комисия по сигурността на информацията подготви Годишен доклад относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2009 г.

Във връзка с предстоящото приемане на Годишния доклад, ДКСИ отправи покана към парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред и парламентарната комисия за контрол на Държавна агенция «Национална сигурност» за провеждане на изнесено съвместно заседание.

В рамките на заседанието ще бъде поставен на предварително обсъждане подготвения Годишен доклад с цел предварително запознаване на народните представители с направените констатации относно състоянието на Националната система за защита на класифицираната информация за 2009 г. и отразените препоръки, дадени в рамките на обсъждането в пленарна зала на Годишния доклад за 2008 г., представен в Народното събрание през 2009 г.

За участие в заседанието от ДКСИ е отправена покана и до заместник-министър председателя и министър на вътрешните работи господин Цветан Цветанов, съветниците на Министерския съвет и председателя на Държавна агенция “Национална сигурност”.