Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ представи доклада за дейността си по ...

ДКСИ представи доклада за дейността си за защитата на класифицираната информация в Република България за 2007 г.

На 18 март 2008 г. от 11:00 часа в Централния военен клуб, председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) г-жа Цвета Маркова представи пред представители на централните институции на Република България и службите за сигурност и службите за обществен ред основни моменти от годишния Доклад за цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация за 2007 г.

Докладът е изготвен със съдействието на службите за сигурност и службите за обществен ред, в изпълнение на чл. 7, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).

Основна цел на доклада е представяне на актуалното състояние на системата за защита на класифицираната информация, анализ на извършената дейност и очертаване на основните насоки за нейното развитие през 2008 г.

Основни акценти в Годишния доклад са: функциониране на Националната система за защита на класифицираната информация;рисковете и опасностите за сигурността на класифицираната информация и механизми за тяхното противодействие;дейността на ДКСИ, като Национален орган по сигурността на информацията, на службите за сигурност,на службите за обществен ред и на другите организационни единици по прилагане на ЗЗКИ;международното сътрудничество на Република България за защитата на класифицираната информация;измененията в нормативната уредба, касаещи защитата на класифицираната информация;основните дейности по видовете защита на класифицираната информация;тенденциите в развитието на Националната система за защита на класифицираната информация, изпълнението на задълженията в областта на сигурността на информацията, произтичащи от пълноправното членство на Република България в Организацията на северноатлантическия договор и в Европейския съюз;основните приоритетни направления в дейността на ДКСИ, службите за сигурност, службите за обществен ред и останалите субекти от Националната система за защита на класифицираната информация през 2008 г.