Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Преговори с Кралство Нидерландия

Преговори с Кралство Нидерландия

В периода 20-21 ноември 2007 г. по покана на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. София се проведе втори кръг от експертни преговори между представители на ДКСИ, НСС, Служба “Сигурност – ВП и ВКР” и представители на холандските компетентни органи по сигурността във връзка с проект на Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Кралство Нидерландия за взаимна защита на класифицираната информация. Между Националните органи по сигурността на двете държави са изградени стабилни връзки и е установено добро взаимодействие. Преговорите преминаха в конструктивен дух и приятелска атмосфера.

Предстои стартиране на националните процедури на двете страни по одобряване на текста и упълномощаване за подписването му.