Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ ще обучава агенция "Митници" в ...

ДКСИ ще обучава агенция "Митници" в служебната тайна

Държавната комисия по сигурността на информацията ще проведе на 16 и 17 януари 2008 г. първото за годината обучение в организирания от Агенция “Митници” семинар със завеждащите регистратури за класифицирана информация, служителите по сигурността на информацията от Централно митническо управление и подчинените на Агенцията митнически учреждения на тема “Прилагане на закона за защита на класифицираната информация в Агенция “Митници”.

Съгласно плана на семинара, служител от ДКСИ ще представи лекцията “Служебна тайна. Изготвяне на списъци на длъжностите или задачите, за които се изисква достъп до класифицирана информация. Съставяне на списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна”.