Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > На 12 юли 2004 г. Министерският съвет прие ...

На 12 юли 2004 г. Министерският съвет прие решение № 575 за изменение и допълнение на Решение на Министерския съвет № 368 от 19 май 2003г.

На 12 юли 2004 г. Министерският съвет прие решение № 575 за изменение и допълнение на Решение на Министерския съвет № 368 от 19 май 2003г., за определяне на органите, провеждащи процедурата по проучване и издаващи удостоверение за сигурност по Закона за защита на класифицираната информация.

С решението Държавната комисия по сигурността на информацията беше определена за орган, провеждащ процедурата по проучване и издаващ удостоверение за сигурност на физически и юридически лица, кандидатстващи за сключване на договор или извършващи дейност за нужди на Комисията. С определянето на ДКСИ сред проучващите органи в областта на индустриалната сигурност националната уредба се приведе в съответствие с чуждестранна практика националният орган по сигурността на информацията да извършва проучвания по индустриална сигурност.