Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведено обучение по Наредбата за възлагане ...

Проведено обучение по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Вътрешните правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в ДКСИ

На 15 юли 2011 г. се проведе обучение на служители от администрацията на ДКСИ по прилагането на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и Вътрешните правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в ДКСИ. Участие взеха служителите, включвани в процедурите по провеждане на обществени поръчки.

Венцислав Петров – старши вътрешен одитор и Кирилка Петкова – финансов контрольор, изложиха проблемни въпроси и най-често срещаните казуси в процедурите по провеждане на обществени поръчки в Комисията. Лекторите отговориха на поставените въпроси и изразиха готовност да оказват методическа помощ и съдействие при прилагането на обсъжданите нормативни актове.