Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията проведе първоначално обучение по ЗКИ на кандидати за младши съдии и кандидати за младши прокурори в Националния институт на правосъдието

На 1 юли 2016 г. в Националния институт на правосъдието експерти от ДКСИ проведоха първоначално обучение по защита на класифицираната информация на 37 кандидати за младши съдии и 32 кандидати за младши прокурори.

Съгласно програмата на обучението лекторите запознаха обучаемите с основни теми по прилагането на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане – органите в областта на ЗКИ, персоналната и документалната сигурност. Обърнато беше специално внимание на класифицирането на съдебни дела. Разисквани бяха конкретни въпроси, свързани с дейността по защита на класифицираната информация.