Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията

От 5 до 9 декември 2016 г. в Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на 21 служители по сигурността на информацията (ССИ) от организационни единици на органи на изпълнителната власт и нейната местна администрация, органи на съдебната власт, общини и търговски дружества.

Съгласно програмата на курса лекторите запознаха обучаемите с основни теми по прилагането на Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане. Обърнато беше специално внимание на функциите на ССИ. Проведоха се практически занятия по видовете сигурност на класифицираната информация. Разисквани бяха конкретни въпроси, свързани с дейността по защита на класифицираната информация.

Всички участници преминаха заключителния тест за проверка на знанията. Председателят на ДКСИ господин Борис Димитров проведе дискусия с обучаемите и им връчи удостоверенията за преминато първоначално обучение по защита на класифицираната информация.