Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Проведе се обучение на завеждащи ...

Проведе се обучение на завеждащи регистратура за национална класифицирана информация в Учебния център – гр. Банкя

От 13 до 15 февруари 2012 г. в своя Учебен център в гр. Банкя Държавната комисия по сигурността на информацията проведе курс за обучение на завеждащи регистратури за национална класифицирана информация от организационните единици в страната.

Обучението се проведе по утвърдена програма, включваща основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане. Лекторите – експерти от ДКСИ акцентираха на рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, понятие за организационна единица и разкриване на регистратури, система от органи в областта на защитата на класифицираната информация, контрола върху дейността по защита на класифицираната информация и административно-наказателната отговорност по ЗЗКИ. Основно вниманието на обучаемите беше концентрирано върху въпросите на документалната сигурност, по която тема бяха  проведени и практически занятия.

В проведената анкета участниците изразиха мнение, че обучението е било изключително ползотворно за тяхната работа.

От страна на ДКСИ обучителите изразиха готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.