Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > От 13 до 15 май 2013 г. в Учебния център на ...

В Учебния център на ДКСИ в гр. Банкя се проведе тематично обучение по документална и персонална сигурност на класифицираната информация и служебна тайна

От 13 до 15 май 2013г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе тематично обучение по документална и персонална сигурност на класифицираната информация и служебна тайна на служители от организационни единици с достъп до класифицирана информация. Обучението беше открито от заместник-председателя на ДКСИ господин Васил Ризов.

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ проведоха дискусии по конкретни казуси и практически занятия с обучаемите.

В проведената анкета, обучаемите споделиха удовлетвореността си от преподавателския състав, материално-техническата база и цялостната организация на обучението.

Всички участници получиха удостоверения за завършено тематично обучение, които им връчи председателят на ДКСИ господин Борис Димитров.