Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център в гр. Банкя ДКСИ проведе ...

В Учебния център в гр. Банкя ДКСИ проведе първоначално обучение в областта на защитата на класифицираната информация със служители по сигурността на информацията

В периода от 13 до 16 юни 2011г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в гр. Банкя се проведе задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията (ССИ) от области, общини и съдебната система на Република България.

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ се спряха на основни теми от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ).  Вниманието беше насочено към рисковете за интересите на Република България в областта на защитата на класифицираната информация, видовете защити на класифицираната информация, проверките по прекия контрол и административно-наказателната отговорност по ЗЗКИ. С участниците се проведоха практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация.

Обучението завърши с изходящ тест за проверка на знанията на обучаемите. Основната част от тях - 73 % издържаха теста с оценка „отличен” , а останалите с „добър”.

В проведената анкета участниците изразиха мнение, че обучението е напълно или до голяма степен полезно за тяхната работа. Според голяма част от обучаемите, целите на програмата са изцяло постигнати. Тези от служителите по сигурността на информацията, които са работили по-дълго време в областта на защитата на класифицираната информация, дадоха особено висока оценка на практическото приложение на знанията по ЗЗКИ и ППЗЗКИ.

От страна на ДКСИ беше изразена готовност за оказване на помощ и съдействие при отправени запитвания по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.

Списък на участниците