Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се ...

В Учебния център на ДКСИ в град Банкя се проведе тематично обучение по защита на класифицираната информация на Европейския съюз

На 20 и 21 ноември 2014 г. в Учебния център на Държавната комисия по сигурността на информацията в град Банкя се проведе тематично обучение по защита на класифицираната информация на Европейския съюз (ЕС). В обучението взеха участие 33 служители с достъп до класифицирана информация на ЕС от различни организационни единици.

Съгласно програмата на курса, лекторите от ДКСИ запознаха обучаемите с последните правила и актуалната правна рамка на ЕС относно приложимите изисквания при работа с документи и материали на Съюза, съдържащи класифицирана информация.

В проведената анкета обучаемите споделиха своята удовлетвореност от обучението, преподавателския състав, материално-техническата база на Учебния център и цялостната организация на обучението, което оцениха като полезно.