Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > На 27.04.2011 г. в ДКСИ се проведе текущо ...

На 27.04.2011 г. в ДКСИ се проведе текущо обучение на завеждащите регистратури на централните органи на държавната власт и службите за сигурност с достъп до класифицирана информация на НАТО

Съгласно програмата на обучението лекторите от ДКСИ представиха: резултатите от проведената през ноември 2010 г. инспекция на Службата на НАТО по сигурността и направените препоръки и предложения; основната политика по сигурността на НАТО, директивата по сигурността на НАТО и процедурата по унищожаване на класифицирана информация на НАТО. Бяха направени разяснения по процедурата при закриване на регистратури,  работещи с класифицирана информация на НАТО.

В процеса на обучението се включи председателят на ДКСИ г-жа Цвета Маркова, която разясни пред участниците някои съществени въпроси на работата с класифицирана информация на НАТО.

Проведе се дискусия,  на която експертите от ДКСИ отговориха на редица практически въпроси, поставени от обучаемите.

Според проведената с участниците анкета, обучението е напълно или до голяма степен полезно за тяхната работа и целите на програмата са изцяло постигнати.

От страна на ДКСИ беше изразена готовност за оказване на методическа помощ и съдействие при практическото прилагане на актовете по защита на класифицираната информация на НАТО и Европейски съюз.