Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Държавната комисия по сигурността на ...

Държавната комисия по сигурността на информацията прие програма за текущо обучение в областта на защитата на класифицираната информация на Академията на МВР

С решение № 11-І от свое заседание, проведено на 09.02.2010 г., Държавната комисия по сигурността на информацията прие изготвената програма за провеждане на текущо обучение в областта на защитата на класифицираната информация от Академията на МВР, като част от цялостното обучение за работа с класифицирана информация.

Програмата включва курсове за текущо обучение за придобиване на теоретични и практически знания по отделни теми, свързани с непосредствена длъжност или изпълнявана задача и за повишаване на професионалната квалификация на лица, преминали първоначално обучение.