Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе курс по първоначално обучение в ...

ДКСИ проведе курс по първоначално обучение в областта на защитата на класифицираната информация със служители по сигурността на информацията от държавни институции и фирми в Република България

В съответствие с плана за обучение по защита на класифицираната информация от 28 до 31 март 2011 г. в учебния си център в гр. Банкя Държавната комисия по сигурността на информацията проведе курс по задължително първоначално обучение на служители по сигурността на информацията (ССИ) от държавни институции и фирми в Република България.

Програмата на курса включва лекции по основни теми от Закона за защита на класифицираната информация и Правилника за неговото прилагане, както и практически занятия по персонална и документална сигурност на класифицираната информация.

Всички обучаеми издържаха изходящия тест за проверка на знанията с много добър резултат.

В проведената анкета участниците изразиха мнение, че организацията на обучението е отлична, поставените цели до голяма степен са постигнати и лекторите са се представили на високо методическо и практическо ниво.

Обучението завърши с изразената готовност за оказване на помощ и съдействие от страна на ДКСИ при отправени запитвания по въпроси, касаещи прилагането на ЗЗКИ и подзаконовата нормативна уредба в тази област.