Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > ДКСИ проведе текущо обучение по защита на ...

ДКСИ проведе текущо обучение по защита на класифицираната информация със служителите по сигурността на информацията от централните органи на държавната власт

На 13 март 2009 г. приключи текущото обучение, което Държавната комисия по сигурността на информацията проведе със служителите по сигурността на информацията от централните органи на държавната власт в ЦРЧРРИ “Кремиковци” към Министерството на труда и социалната политика. Обучението премина под формата на двудневен семинар  и дискусии.

Семинарът се ръководеше от Председателя на  Държавната комисия по сигурността на информацията госпожа Цвета Маркова.

Основни теми в програмата на обучението бяха оказване на методическа помощ на регистратурите за изпълнение  на изискванията за работа с класифицирана информация на НАТО, предоставянето и обмена на класифицирана информация с други държави/международни организации както и издаване на сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО и Европейския съюз.

По време на дискусиите се разискваха множество въпроси, произтекли от извършената през 2008 г. инспекция от Службата по сигурността на НАТО. Набелязани бяха визии за бъдещата работа.