Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Подписване на Споразумение между ...

Подписване на Споразумение между Правителството на Република България и Организацията за освобождение на Палестина (действаща в полза на Палестинската власт) за взаимна защита и обмен на класифицирана информация

На 24 октомври 2012 година в Рамалла, Държавата Палестина се подписа Споразумение между Правителството на Република България и Организацията за освобождение на Палестина (действаща в полза на Палестинската власт) за взаимна защита и обмен на класифицирана информация.

От българска страна споразумението бе подписано от госпожа Цвета Маркова - Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията, а от палестинска страна, от ръководителя на Опазване на сигурността - генерал майор Зиад Хаб Ел-Риих.

Споразумението е резултат от консултации с представители на Организацията за освобождение на Палестина (действаща в полза на Палестинската власт), състояли се през месец май 2012 г. и е добра основа за установяване на правна рамка за сътрудничество в областта на обмена и взаимната защита на класифицирана информация във всички области на обществения живот.

Настоящото Споразумение ще спомогне за развитието на двустранните икономически отношения, като даде възможност за участие на палестински фирми в обществени поръчки, провеждани от български министерства и ведомства, както и на български дружества в Държавата Палестина.

В Споразумението са дефинирани основните понятия, използвани в текста, посочени са съответните нива на класификация за сигурност на информацията, мерките за защита на класифицираната информация, както и начините на обмен. Включени са разпоредби, уреждащи режима на сключване на класифицирани договори, процедурите за извършване на международни посещения, както и разпоредби, предписващи правила за действие при нарушаване на мерките за сигурност.