Намирате се в: Начало > Новини и обяви > Новини > Участие на представители на ДКСИ и български ...

Участие на представители на ДКСИ и български специалисти в международна конференция във Варшава, Полша

Международна конференция за историята на
„Комунистическата система за сигурност в Централна и Източна Европа в годините 1944 – 1989” се проведе на 16-18 юни в гр. Варшава, Полша. Тя е замислена още в края на 2003 г. по инициатива на Полския институт за национална памет (ПИНП) и осем институции от Чехия, Германия, Полша и Словакия. Сред организаторите са Службата на Федералния комисар за архивите на ЩАЗИ, Институтът за политическа история към Полската академия на науките, Институтът за съвременна история към Чешката акадамеия на науките, Институтът за национална памет в Братислава и др.

Конференцията събра в залите на Варшавския дворец на културата над 300 участници от 16 европейски държави, САЩ и Канада. Интересът към този дял от историята е очевиден и поради факта, че организаторите са получили повече от 100 предложения за презентации на теми. Поради невъзможността да се вместят във времето, организаторите избират 38 доклада, от които 35 бяха представени на конференцията.

В българската делегация, водена от заместник-председателя на ДКСИ г-н Орхан Исмаилов, взеха участие доцент Йордан Баев, д-р Костадин Грозев, г-н Васил Парашкевов и г-н Радослав Йорданов. Изключително интензивната и наситена с оживени дискусии програма и внушителният брой на участниците в международната конференция не попречиха да се открои активното българско присъствие – с доклади на доцент Баев от Военна Академия “ Г.С. Раковски” и на Васил Парашкевов от Шуменския университет “Епископ Константин Преславски”, двама автори в международния колектив на представената книга “Справочник на комунистическите служби за сигурност в Централна и Източна Европа 1944 – 1989” – доцент Йордан Баев и д-р Костадин Грозев, демонстрация на новия български интерактивен документален сборник на компактдиск “Българските специални служби през годините на Студената война”, интервю за Полската национална телевизия, активно участие в тематичните заседания.

На заключителното пленарно заседание на конференцията от името на ДКСИ г-н Орхан Исмаилов връчи паметен плакет на председателя на Полския институт за национална памет (ПИНП) професор Леон Киерес. По време на извънконферентните прояви българските участници осъществиха многобройни контакти с представители на сродни чуждестранни институции с цел осъществяване на бъдещи съвместни двустранни и многостранни проекти и прояви. Както в пленарните заседания, така и при двустранните срещи многократно бе подчертано удовлетворение от споделеното от българските представители и желание за активизиране и разширяване на двустранното и многостранно международно сътрудничество.